Trafikkhavn

Trafikkhavn:
Moss Havn har en viktig rolle i varekjeden. Sammen med våre samarbeidspartnere i havnen tilbyr vi effektivt lossing og lasting av all type gods over havna. Moss Havn tilbyr til tider utleie av kontorlokaler. For besøkende i Moss tilbys også en bysentral bobil- og gjestehavn.

 

      
Kocks container crane Gottwald mobile crane


Kranpark:

Kranparken består av 1 stykk containerkran med løfteevner på 40 tonn og 1 stykk mobil containerkran med løfteevne på 100 tonn.

Kranens bevegelse begrenses av avstand fra senterlinje kran og ut til buffer på kran og avstand fra kaiene og inn til buffer på kranstopper. Avstand fra kaiene til senterlinje containerkran er ca. 15 meter slik at den reelle bevegelsen for kranen blir ca. 50 meter.